Search results

 1. Mico

  Ola City Accompanying Charity Program Fighting Covid-19

  With the spirit of each person, each house, each business join hands to support the community during the difficult period due to Covid - 19. At the same time, responding to the call of Shark Do Lien - Founder of LIAN Insurance Application, Honorable Consular of South Africa in Ho Chi Minh City...
 2. Mico

  Ola City Đồng Hành Cùng Chương Trình Thiện Nguyện Chống Dịch Covid-19

  Với tinh thần mỗi người, mỗi nhà, mỗi doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ cho cộng đồng trong giai đoạn khó khăn do Covid - 19. Đồng thời, đáp ứng lời kêu gọi của Shark Đỗ Liên - Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm LIAN, Lãnh sự danh dự của Nam Phi tại Tp. Hồ Chí Minh. Vào ngày 09/08/2021, Ola City...
 3. Mico

  Happy First Birthday To Ola City - 1 Year Anniversary

  A new month is coming with a lot of hustle and bustle for new plans, new goals, new key programs... but that does not overshadow a very important day that brought Ola City closer to millions of hearts of all community members. Let's raise our glass to "Happy Birthday To Ola City - 1 Year...
 4. Mico

  Chúc Mừng Sinh Nhật Ola City Tròn 1 Năm

  Tháng mới đang đến với bao bộn bề nhộn nhịp cho những kế hoạch mới, mục tiêu mới, các chương trình trọng điểm mới... nhưng không vì thế mà làm lu mờ đi một ngày hết sức quan trọng đã mang Ola City đến gần hơn với hàng triệu con tim của tất cả thành viên trong cộng đồng. Cùng nâng ly “Chúc Mừng...
 5. Mico

  Ola City Launches Publisher Policy

  I. General introduction After 1 year of official launch from August 2020, Ola City has received many contributions as well as positive feedback from more than 1 million publishers globally. From August 6, 2021, Ola City officially applied the Publisher Policy to meet the legal compliance of...
 6. Mico

  Thông Báo Ra Mắt Chính Sách Cộng Tác Viên Ola City

  I. Giới thiệu chung Sau 1 năm chính thức ra mắt từ tháng 8/2020, Ola City đã nhận lại được nhiều đóng góp cũng như phản hồi tích cực từ hơn 1 triệu cộng tác viên trên toàn cầu. Từ ngày 06/08/2021 Ola City chính thức áp dụng Chính sách Cộng Tác Viên nhằm đáp ứng sự phù hợp với pháp luật của các...
 7. Mico

  Golden Birthday Celebration, Thousand Video Creations

  Dear members, Ola City is celebrating its 1st birthday with great significance, marking the first step of maturity with millions of members around the world. Let's share this special happy day in the program "Golden Birthday Celebration, Thousand Video Creations" on Ola City with an unlimited...
 8. Mico

  Chương Trình Sinh Nhật Vàng, Sáng Tạo Ngàn Video

  Thân chào quý thành viên, Ola City hân hoan đón mừng sinh nhật tròn 1 tuổi với ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên cùng hàng triệu thành viên trên khắp thế giới. Hãy cùng nhau chia sẻ ngày vui đặc biệt này trong chương trình “Sinh Nhật Vàng, Sáng Tạo Ngàn Video” trên Ola...
 9. Mico

  Thông Báo Bảo Trì Web Rút Gọn Link

  Thân chào Quý thành viên Ola City, Ola City xin trân trọng thông báo đến quý thành viên về việc bảo trì web rút gọn link để nâng cấp dữ liệu. Thông tin cụ thể cho việc bảo trì như sau: Thời gian bảo trì: 06:00 ngày 25/06/2021 đến 08h00 ngày 25/06/2021. Lưu ý: Phiên bản app Ola City sẽ được...
 10. Mico

  Advertiser Features and Usage Rules

  Dear Ola City members, To bring out the most efficiency in using and performing the Advertiser features. Ola City would like to inform members about the rules when using the Advertiser feature. They are as follows: Advertiser Features and Terms of Use To create an advertisement...
 11. Mico

  Tính Năng Nhà Quảng Cáo Và Các Quy Định Khi Sử Dụng

  Thân chào quý thành viên Ola City, Nhằm mang lại sự hiệu quả trong việc sử dụng và thực hiện các thao tác của tính năng Nhà quảng cáo. Ola City xin trân trọng thông báo đến quý thành viên quy định khi sử dụng tính năng Nhà quảng cáo. Cụ thể như sau: Tính Năng Nhà Quảng Cáo Và Các Quy Định Khi...
 12. Mico

  Announcement of Launching New Income Policy

  Dear members, Ola City would like to send you the New Income Policy with the following information: - Application period: from 12:00 on 10/06/2021 - Applicable objects: Ola City members Announcement of Launching New Income Policy With Ola City's 2.0 income policy, members will receive more...
 13. Mico

  Thông Báo Ra Mắt Chính Sách Thu Nhập Mới

  Thân chào quý thành viên, Ola City trân trọng gửi đến quý thành viên Chính Sách Thu Nhập Mới với các thông tin như sau: - Thời gian áp dụng: từ 12h ngày 10/06/2021 - Đối tượng áp dụng: tất cả thành viên Ola City. Ra Mắt Chính Sách Thu Nhập Mới Phiên Bản 2.0 Với chính sách thu nhập 2.0 của...
 14. Mico

  Warning About Collection of Member Fees

  Dear Ola City members, Recently, taking advantage of the trust of Ola City community, some bad subjects have appeared, impersonating the Ola City support team to defraud, as well as collecting member fees. Ola City commits not to collect any fees from members when joining in the system. As...
 15. Mico

  Cảnh Báo Thu Các Khoản Phí Của Thành Viên

  Thân chào quý thành viên, Thời gian gần đây, lợi dụng niềm tin của thành viên cộng đồng Ola City đã xuất hiện một số đối tượng xấu, giả danh đội ngũ hỗ trợ Ola City nhằm lừa gạt, cũng như thu các khoản phí của thành viên. Ola City cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào của thành viên khi tham...
 16. Mico

  Warning About The Impersonation Of Ola City Support Team

  Dear Ola City members, Recently, taking advantage of the trust of Ola City community’s members, some bad people have appeared, impersonating the Ola City support team to deceive and provide false information. Ola City affirms that our support team is not proactive in private messaging or...
 17. Mico

  Warning About Account Blocking

  Dear Members, Ola City would like to inform our members about the Fraudulent account blocking when performing the campaign. Recently we noticed some cases of spamming, creating fake clicks of campaigns on the system. This is a fraudulent action, absolutely prohibited because it violates the...
 18. Mico

  Cảnh Báo Giả Danh Đội Ngũ Hỗ Trợ Ola City

  Thân chào quý thành viên, Thời gian gần đây, lợi dụng niềm tin của thành viên cộng đồng Ola City đã xuất hiện một số đối tượng xấu, giả danh đội ngũ hỗ trợ Ola City nhằm lừa gạt, cung cấp các thông tin sai trái. Ola City khẳng định đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi không chủ động nhắn tin riêng hay...
 19. Mico

  Cảnh Báo Về Việc Khóa Tài Khoản

  Thân chào Quý thành viên, Ola City trân trọng thông báo đến quý thành viên về việc Khóa tài khoản gian lận khi thực hiện chiến dịch. Gần đây chúng tôi nhận thấy có một số trường hợp spam, tạo lượt click ảo các chiến dịch trên hệ thống. Đây là một hành động gian lận, tuyệt đối nghiêm cấm vì đã...
 20. Mico

  Announcement: New Rocket Member Package Policy Change

  Dear members, Ola City has launched the Rocket Member program with the goal of supporting, attracting and expanding the member community. This is a preeminent feature, helping members to develop their team automatically and easily than ever before. And with income policy 2.0 just issued, Ola...
Top